Zákon č. 350/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 122/1996
Platnosť od 07.12.1996
Účinnosť od 01.09.2021

OBSAH