Vyhláška č. 283/1996 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní

Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996 do31.05.2006
Účinnosť od 01.11.1996 do31.05.2006
Zrušený 275/2006 Z. z.