Zákon č. 278/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1996
Platnosť od 30.09.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 01.10.1996 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1996 - 31.12.2001