Oznámenie č. 240/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996-1998

Čiastka 82/1996
Platnosť od 07.08.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. júna 1996, na základe článku 14.

240

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996–1998.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. júna 1996, na základe článku 14.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.