Zákon č. 222/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 78/1996
Platnosť od 24.07.1996
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 180/2014 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2008 - 30.06.2015 245/2008 Z. z.(nepriamo)
01.07.2006 - 31.08.2008 224/2006 Z. z.(nepriamo)
01.06.2006 - 30.06.2006 126/2006 Z. z.(nepriamo)
01.01.2006 - 31.05.2006 538/2005 Z. z.(nepriamo)
01.09.2005 - 31.12.2005 326/2005 Z. z.(nepriamo)
01.01.2005 - 31.08.2005 577/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.12.2004 453/2003 Z. z., 461/2003 Z. z.(nepriamo), 515/2003 Z. z., 518/2003 Z. z., 519/2003 Z. z., 523/2003 Z. z.(nepriamo), 525/2003 Z. z., 596/2003 Z. z.(nepriamo)
01.11.2003 - 31.12.2003 417/2003 Z. z.
01.04.2003 - 31.10.2003 103/2003 Z. z.
01.01.2003 - 31.03.2003 395/2002 Z. z.(nepriamo), 543/2002 Z. z.
01.09.2002 - 31.12.2002 478/2002 Z. z.(nepriamo)
01.04.2002 - 31.08.2002 314/2001 Z. z., 49/2002 Z. z., 128/2002 Z. z.
01.01.2002 - 31.03.2002 255/2001 Z. z., 416/2001 Z. z., 453/2001 Z. z.
01.07.2001 - 31.12.2001 223/2001 Z. z.
01.08.2000 - 30.06.2001 237/2000 Z. z.
01.07.2000 - 31.07.2000 183/2000 Z. z., 186/2000 Z. z.
01.04.2000 - 30.06.2000 83/2000 Z. z.
01.01.2000 - 31.03.2000 263/1999 Z. z., 313/1999 Z. z.
08.08.1999 - 31.12.1999 185/1999 Z. z.
01.01.1999 - 07.08.1999 337/1998 Z. z.
01.08.1998 - 31.12.1998 277/1994 Z. z.
23.07.1998 - 31.07.1998 225/1998 Z. z. Delená účinnosť
01.07.1998 - 22.07.1998 195/1998 Z. z.
01.05.1998 - 30.06.1998 115/1998 Z. z.(nepriamo), 117/1998 Z. z.
01.01.1998 - 30.04.1998 288/1997 Z. z., 384/1997 Z. z.
29.10.1997 - 31.12.1997 281/1997 Z. z.
01.09.1997 - 28.10.1997 229/1997 Z. z.
07.03.1997 - 31.08.1997 58/1997 Z. z., 195/1998 Z. z.
01.01.1997 - 06.03.1997 Delená účinnosť
24.07.1996 - 31.12.1996

Pôvodný predpis

24.07.1996