Nariadenie vlády č. 189/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

Čiastka 69/1996
Platnosť od 29.06.1996 do30.06.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do30.06.2002
Zrušený 283/2002 Z. z.