Oznámenie č. 162/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1995–1997

Čiastka 60/1996
Platnosť od 13.06.1996 do31.12.1997
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 19. decembra 1995, a bude platiť do 31. decembra 1997.

162

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 1995 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1995–1997.

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 19. decembra 1995, a bude platiť do 31. decembra 1997.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.