Rozhodnutie č. 104/1996 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 39/1996
Platnosť od 13.04.1996

104

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. apríla 1996

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 22. júna 1996;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 104/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 22. júna 1996

OKRES OBEC VOLÍ SA
BANSKÁ BYSTRICA Sihla &nbsp poslanec
BRATISLAVA Rusovce starosta &nbsp
BRATISLAVA-VIDIEK Kaplna &nbsp poslanci
HUMENNÉ Klenová starosta poslanec
&nbsp Ohradzany starosta &nbsp
&nbsp Topoľa &nbsp poslanec
LUČENEC Veľká Ves starosta &nbsp
MARTIN Krpeľany &nbsp poslanci
Nolčovo &nbsp poslanec
MICHALOVCE Budkovce starosta &nbsp
Rakovec nad Ondavou starosta
Zemplínske Kopčany starosta
PREŠOV Seniakovce &nbsp poslanci
RIMAVSKÁ SOBOTA Dulovo &nbsp poslanec
&nbsp Sása starosta &nbsp
ROŽŇAVA Šivetice &nbsp poslanci
SENICA Bílkove Humence starosta poslanci
SVIDNÍK Nižný Komárnik starosta &nbsp
TOPOĽČANY Dolné Naštlce starosta &nbsp
Dvorec starosta
TREBIŠOV Beša starosta &nbsp
TRENČÍN Častkovce starosta &nbsp
VEĽKÝ KRTÍŠ Ľuboriečka starosta &nbsp
VRANOV NAD TOPĽOU Závada &nbsp poslanec

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 104/1996 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 22. júna 1996

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 18. 4. 1996
65 dní 9- 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 18. 4. 1996
40 dní 16- 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 13. 5. 1996
&nbsp 21 - 1, 2
40 dní 14- 1 Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie politické strany 13. 5. 1996
40 dní 10- 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 13. 5. 1996
37 dní 14- 3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 16. 5. 1996
32 dní 13- 2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 21. 5. 1996
30 dní 17- 3 22- 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 23. 5. 1996
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 23. 5. 1996
25 dní 30- 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 28. 5. 1996
20 dní 15- 1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 2. 6. 1996
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 2. 6. 1996
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 7. 6. 1996
13 dní 15- 3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 9. 6. 1996
48 hodín 30- 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 20. 6. 1996
&nbsp 26- 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 22. 6. 1996