Opatrenie č. 103/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Čiastka 38/1996
Platnosť od 12.04.1996 do31.01.2006

103

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. decembra 1995,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky vyhlasuje zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané do 31. decembra 1995.

Okres BRATISLAVA-VIDIEK

S účinnosťou od 1. januára 1996

– mení sa názov obce Kaplná na Kaplna.

Okres PRIEVIDZA

S účinnosťou od 1. januára 1996

– mení sa názov časti obce Diviaky nad Nitricou z Ježkova Ves nad Nitricou na Ješkova Ves nad Nitricou.

Po tejto zmene sa obec Diviaky nad Nitricou člení na časti obce 1. Banky, 2. Diviaky nad Nitricou, 3. Ješkova Ves nad Nitricou, 4. Mačov, 5. Somorova Ves.

Okres RIMAVSKÁ SOBOTA

S účinnosťou od 1. decembra 1995

– odčleňuje sa časť obce Gregorovce z obce Valice a pričleňuje sa k obci Vyšné Valice.

Po územnej zmene sa obec Valice nečlení na časti obce, obec Vyšné Valice sa člení na časti obce 1. Gregorovce, 2. Vyšné Valice.

Okres ZVOLEN

S účinnosťou od 1. januára 1996

– rozdeľuje sa obec Sliač na obce Sliač a Veľká Lúka.

Po rozdelení sa mesto Sliač člení na mestské časti 1. Hájniky, 2. Rybáre, 3. Sampor, 4. Sliač-kúpele.

Obec Veľká Lúka sa nečlení na časti obce.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

S účinnosťou od 1. januára 1996

– rozdeľuje sa obec Nová Baňa na obce Nová Baňa a Brehy.

Po rozdelení sa mesto Nová Baňa člení na mestské časti 1. Bukovina, 2. Chotár, 3. Nová Baňa, 4. Stará Huta, 5. Štále, 6. Záhrb.

Obec Brehy sa nečlení na časti obce.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike uverejnený v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. novembra 1995 č. 28/1996 Z. z.