Redakčné oznámenie č. r1/c87/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z.

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z. o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

V bode 10 na konci textu má byť namiesto bodky čiarka a dopĺňa sa tento text:

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva
(PRAHA 5. júla 1984, č. 100/1984 Zb.),

12. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti dojednaná výmenou nót
(PRAHA 13. júla 1990, č. 342/1990 Zb.),

13. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej
(PRAHA 13. novembra 1990, č. 479/1991 Zb.),

14. Poľnohospodárska dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom (výmena listov)
(ŠTOKHOLM 9. júna 1992).

Redakcia