Redakčné oznámenie č. r1/c86/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v názve oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky uvedených v obsahu čiastky 76/1995 Z. z.

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

v názve oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky uvedených v obsahu čiastky 76/1995 Z. z.

1. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 222/1995 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Nórskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika má správne znieť:

„Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

2. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 223/1995 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Čínskou ľudovou republikou, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika má správne znieť:

„Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

3. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 224/1995 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika má správne znieť:

„Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

4. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých so Švédskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika má správne znieť:

„Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

5. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 226/1995 Z. z. o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Gréckou republikou, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika má správne znieť:

„Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Gréckou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

Redakcia