Redakčné oznámenie č. r1/c53/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z.

Čiastka 53/1995
Platnosť od 28.07.1995 do31.10.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

1. V prílohe č. 2 v tabuľke Klasifikačné znaky kempingov v bode 6 Hygienické zariadenia na strane 1330 v treťom stĺpci má druhý riadok správne znieť:

„6 WC pre ženy“.

2. V prílohe č. 2 v tabuľke Klasifikačné znaky ubytovania v súkromí (Izba) v bode 2 Ubytovacie priestory – izba na strane 1333 v druhom stĺpci má byť za riadkom „– 1 uterák na 1 lôžko“ ďalší riadok, ktorý znie:

„– 1 osuška na 1 lôžko“.

3. V prílohe č. 2 v tabuľke Klasifikačné znaky ubytovania v súkromí (Objekt) v bode 1 Priestor objektu na strane 1336 v druhom aj treťom stĺpci má druhý riadok správne znieť:

„• súprava pre 1 osobu“.

Redakcia