Redakčné oznámenie č. r1/c45/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z.

Čiastka 45/1995
Platnosť od 30.06.1995

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Písmeno b) má správne znieť:

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 9. septembra 1995;“.

Redakcia