Vyhláška č. 86/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa zriaďuje v Námestove pobočka Okresného súdu v Dolnom Kubíne

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.12.1996
Účinnosť od 01.05.1995 do31.12.1996
Zrušený 328/1996 Z. z.

OBSAH

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. apríla 1995,

ktorou sa zriaďuje v Námestove pobočka Okresného súdu v Dolnom Kubíne

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

V obvode Okresného súdu v Dolnom Kubíne sa zriaďuje jeho pobočka v Námestove.

§ 2

Okresný súd v Dolnom Kubíne – pobočka Námestovo sa zriaďuje pre obce Babín, Beňaďovo, Bobrov, Breza, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, Liesek, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Tvrdošín, Trstená, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Vitanová, Zábiedovo, Zákamenné a Zubrohlava.

§ 3

Okresný súd v Dolnom Kubíne - pobočka Námestovo koná a rozhoduje v občianskom súdnom konaní podľa osobitného predpisu.1)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.


Jozef Liščák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.