Rozhodnutie č. 4/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 2/1995
Platnosť od 13.01.1995

4

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 9. januára 1995

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 25. februára 1995;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 4/1995 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995

OKRES OBEC VOLÍ SA
BANSKÁ BYSTRICA Závadka nad Hronom starosta &nbsp
GALANTA Šalgočka starosta &nbsp
KOŠICE-VIDIEK Košická Belá starosta &nbsp
LEVICE Starý Tekov starosta &nbsp
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovský Trnovec starosta &nbsp
MICHALOVCE Lastomír starosta &nbsp
&nbsp Žbince starosta &nbsp
NITRA Martin nad Žitavou starosta &nbsp
RIMAVSKÁ SOBOTA Sása starosta &nbsp
ROŽŇAVA Ochtiná starosta &nbsp
TRNAVA Naháč starosta &nbsp
VRANOV NAD TOPĽOU Štefanovce &nbsp zastupiteľstvo
ŽIAR NAD HRONOM Lúčky starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 4/1995 Z. z.

SKRÁTENÉ LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
40 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 16. 1. 1995
40 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 16. 1. 1995
33 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 23. 1. 1995
21 - 1, 2
33 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej volebnej komisie politické strany 23. 1. 1995
33 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 23. 1. 1995
31 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 25. 1. 1995
31 dní 13-2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 25. 1. 1995
26 dní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 30. 1. 1995
22-2
26 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 30. 1. 1995
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 31. 1. 1995
20 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 5. 2. 1995
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 5. 2. 1995
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 10. 2. 1995
13 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 12. 2. 1995
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 23. 2. 1995
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 25. 2. 1995