Oznámenie č. 37/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 13/1995
Platnosť od 10.02.1995

37

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1995 do 3. februára 1995 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretá 9. decembra 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 20. decembra 1994 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 5 zo dňa 29. novembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 22. decembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 11. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 21. decembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 15. marca 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 22. decembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 19. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.