Oznámenie č. 225/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 76/1995
Platnosť od 24.10.1995
Účinnosť od 24.10.1995

225

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. apríla 1995 a 1. júna 1995 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom naďalej platia tieto zmluvné dokumenty:

1. Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Švédskem

(PRAHA 2. januára 1926, č. 176/1926 Sb.)

Záverečný protokol,

2. Dohoda medzi Československom a Švédskom o leteckých službách v znení Záverečného protokolu

(ŠTOKHOLM 15. októbra 1974),

3. Dohoda medzi Československou republikou a Švédskym kráľovstvom o vysporiadaní niektorých nárokov a pohľadávok. Dodatkový protokol

(ŠTOKHOLM 22. decembra 1956),

4. Zmena k Dohode o leteckých službách

(25. januára 1957),

5. Výmena nót k Dohode o leteckých službách

(28. februára 1958),

6. Výmena nót o zmenách k Dohode o leteckých službách

(18. decembra 1958/20. februára 1959),

7. Súhlasná zápisnica k zmenám k Dohode o leteckých službách

(14. júla 1965),

8. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

(ŠTOKHOLM 27. júna 1969, č. 161/1970 Zb.),

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci

(ŠTOKHOLM 13. októbra 1971, č. 32/1973 Zb.),

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švédskym kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

(PRAHA 16. februára 1979, č. 9/1981 Zb.),

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva

(PRAHA 5. júla 1984, č. 100/1984 Zb.),

12. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti dojednaná výmenou nót

(PRAHA 13. júla 1990, č. 342/1990 Zb.),

13. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej

(PRAHA 13. novembra 1990, č. 479/1991 Zb.),

14. Poľnohospodárska dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom (výmena listov)

(ŠTOKHOLM 9. júna 1992).