Oznámenie č. 214/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 73/1995
Platnosť od 14.10.1995

214

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 18. augusta 1995 do 19. septembra 1995 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou štátnych podnikov NAD a SAD Západoslovenského regiónu.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 19. júna 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 17. mája 1994 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku

a

Zväzom priemyselných a potravinárskych výrobcov.