Rozhodnutie č. 195/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 66/1995
Platnosť od 29.09.1995

195

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. septembra 1995

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 9. decembra 1995;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 195/1995 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. decembra 1995

OKRES OBEC VOLÍ SA
BRATISLAVA-VIDIEK Viničné starosta
Zálesie starosta
GALANTA Horné Saliby starosta
HUMENNÉ Jalová starosta
Parihuzovce starosta
MICHALOVCE Vinné starosta
Zemplínske Kopčany starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Hostišovce zastupiteľstvo
Petrovce starosta
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Vyšný Slavkov starosta
TOPOĽČANY Radošina starosta
TRENČÍN Horná Súča starosta
TRNAVA Piešťany zastupiteľstvo
ŽIAR NAD HRONOM Ihráč starosta
Kopernica zastupiteľstvo

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 195/1995 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. decembra 1995

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 5. 10. 1995
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 5. 10. 1995
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách &nbsp &nbsp
40 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 30. 10. 1995
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 30. 10. 1995
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 30. 10. 1995
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
37 dní 14-3 Prvé zasadanie predseda miestnej 2. 11. 1995
&nbsp &nbsp miestnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
32 dní 13-2 Prvé zasadanie predseda okresnej 7. 11. 1995
&nbsp &nbsp okresnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
30 dní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 9. 11. 1995
&nbsp 22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 9. 11. 1995
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 14. 11. 1995
20 dní 15- 1 Delegovanie členov politické strany 19. 11. 1995
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 19. 11. 1995
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov obec 24. 11. 1995
&nbsp &nbsp o čase a mieste konania volieb &nbsp &nbsp
13 dní 15-3 Prvé zasadanie predseda 26. 11. 1995
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 7. 12. 1995
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná 9. 12. 1995
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp