Oznámenie č. 179/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 59/1995
Platnosť od 21.08.1995

179

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. mája 1995 do 14. júna 1995 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 21. apríla 1995 medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 8. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 5. mája 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1996 uzavretej 18. marca 1994 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.