Oznámenie č. 177/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike

Čiastka 59/1995
Platnosť od 21.08.1995
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 19. júna 1995.

177

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 31. augusta 1993 č. 607 vypovedala Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike, podpísanú 1. septembra 1979 v Ulánbátare (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí v čiastke 24/1979 Zb.).

Platnosť dohody sa skončila 19. júna 1995.