Oznámenie č. 176/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Rámcovej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní geologicko-prieskumných prác, ťažbe a úprave nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike

Čiastka 59/1995
Platnosť od 21.08.1995
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 19. júna 1995.

176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 31. augusta 1993 č. 607 vypovedala Rámcovú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní geologicko-prieskumných prác, ťažbe a úprave nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike, podpísanú 1. septembra 1979 v Ulánbátare.

Platnosť dohody sa skončila 19. júna 1995.