Opatrenie č. 159/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 53/1995
Platnosť od 28.07.1995 do30.06.2002

OBSAH

159

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene, sa mení a dopĺňa takto:

Krajina Menový kód Mena Stravné (denná sadzba)
Alžírsko USD US dolár 25
Angola USD US dolár 40
Bahrajn USD US dolár 40
Belgicko BEF belgický frank 1 200
Bulharsko USD US dolár 22
Česká republika koruna česká 200
Filipíny USD US dolár 25
Fínsko FIM fínska marka 180
Chorvátsko DEM nemecká marka 50
India USD US dolár 25
Izrael USD US dolár 35
Jordánsko USD US dolár 27
Katar USD US dolár 35
Kuvajt USD US dolár 42
Libanon USD US dolár 32
Luxembursko BEF belgický frank 1 200
Malawi USD US dolár 37
Omán USD US dolár 36
Peru USD US dolár 40
Rumunsko USD US dolár 25
Saudská Arábia USD US dolár 40
Tunisko USD US dolár 35
Zambia USD US dolár 33
Zimbabwe USD US dolár 40

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Sergej Kozlík v. r.