Opatrenie č. 113/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky

Čiastka 38/1995
Platnosť od 08.06.1995 do26.01.1996

113

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. mája 1995,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike.


Okres LEVICE

s účinnosťou od 1. júla 1995

– rozdeľuje sa obec Tlmače na obce Tlmače, Malé Kozmálovce a Veľké Kozmálovce.

Po rozdelení sa mesto Tlmače člení na mestské časti 1. Lipník, 2. Tlmače. Obce Malé Kozmálovce a Veľké Kozmálovce sa nečlenia na časti obce.

Okres POPRAD

s účinnosťou od 1. júla 1995

– rozdeľuje sa obec Kežmarok na obce Kežmarok a Malý Slavkov.

Po rozdelení sa mesto Kežmarok nečlení na mestské časti a obec Malý Slavkov sa nečlení na časti obce.

Okres PRIEVIDZA

s účinnosťou od 1. júla 1995

– mení sa názov obce Osľany na Oslany.

Okres TOPOĽČANY

s účinnosťou od 1. júla 1995

– rozdeľuje sa obec Topoľčany na obce Topoľčany a Nemčice.

Po rozdelení sa mesto Topoľčany člení na mestské časti 1. Kuzmice, 2. Malé Bedzany, 3. Práznovce, 4. Topoľčany, 5. Veľké Bedzany. Obec Nemčice sa nečlení na časti obce.

Okres TRENČÍN

s účinnosťou od 1. júla 1995

– rozdeľuje sa obec Motešice na obce Motešice a Petrova Lehota.

Po rozdelení sa obec Motešice člení na časti obce 1. Dolné Motešice, 2. Horné Motešice, 3. Peťovka. Obec Petrova Lehota sa nečlení na časti obce.

Okres TRNAVA

s účinnosťou od 1. júla 1995

– rozdeľuje sa obec Piešťany na obce Piešťany a Banka.

Po rozdelení sa mesto Piešťany člení na mestské časti 1. Kocurice, 2. Piešťany. Obec Banka sa nečlení na časti obce;

– rozdeľuje sa obec Suchá nad Parnou na obce Suchá nad Parnou a Zvončín.

Po rozdelení sa obec Suchá nad Parnou člení na časti obce 1. Ružová Dolina, 2. Suchá nad Parnou. Obec Zvončín sa nečlení na časti obce.

Okres ZVOLEN

s účinnosťou od 1. júla 1995

– určuje sa novej časti obce Korytárky názov Zlatnô.

Po vytvorení novej časti sa obec Korytárky člení na časti obce 1. Korytárky, 2. Zlatnô.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike uverejnený v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990 (čiastka 15/1991 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1992 č. OVV/2-139/1992 (čiastka 24/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 (čiastka 94/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 35/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 235/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1994 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/1995 Z. z.