Redakčné oznámenie č. r1/c89/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámeniach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z., č. 133/1993 Z. z. a č. 199/1993 Z. z.

Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994