Redakčné oznámenie č. r1/c61/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do31.12.1999

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v úplnom znení zákona o daniach z príjmov č. 147/1994 Z. z.

V § 40f ods. 1 druhej vete majú byť namiesto slov „za kalendárny rok“ správne uvedené slová „za kalendárny mesiac alebo kalendárny rok“.

Redakcia