REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/1993 Z. z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa,

2. vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

1. V bode 3 má byť namiesto „26. augusta“ správne uvedené „26. augusta 1993“.

2. § 25 má znieť:

㤠25

Ustanovenia § 22 až 24 sa vzťahujú primerane na dedičstvo nadobudnuté právnickou osobou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť.“.

V § 166 bode 3 má byť namiesto „č. 179/1980 Zb.“ správne uvedené „č. 179/1988 Zb.“.

Redakcia