Redakčné oznámenie č. r1/c11/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

V § 33 bode 1 má byť namiesto „zákona č. 297/1992 Zb." správne uvedené „zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.".

Redakcia