Zákon č. 81/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.1999
Zrušený 263/1999 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1994 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

15.04.1994