Zákon č. 71/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 73/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 20/1994
Platnosť od 10.04.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1998 - 31.12.2003 73/1998 Z. z.(nepriamo)
10.04.1994 - 31.03.1998

Pôvodný predpis

10.04.1994