Ústavný zákon č. 70/1994 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 20/1994
Platnosť od 10.04.1994
Účinnosť od 10.04.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.04.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.04.1994