Vyhláška č. 55/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994 do28.02.2009
Účinnosť od 01.10.2008 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.