Rozhodnutie č. 51/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových voliev do samosprávy obcí

Čiastka 14/1994
Platnosť od 14.03.1994