Nariadenie vlády č. 371/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.1995
Účinnosť od 24.11.1995 do31.12.1995
Zrušený 300/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Colný sadzobník sa vzhľadom na jeho rozsah vydáva samostatne.

371

NARIADENIE VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. decembra 1994,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:


§ 1

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia a uverejňuje sa samostatne.

§ 2

(1) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania a pochádza zo štátu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytovaní vzájomných colných výhod alebo zo štátu, ktorému sa tieto výhody poskytujú na základe osobitného predpisu,1) sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.

(2) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 7 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

(3) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 8 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 8, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

(4) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 9 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 9, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

(5) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 10, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 tohto nariadenia do výšky 2 mil. USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom2) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo najmenej rozvinutých krajín.


§ 4

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník,

2. § 1 a 2 a prílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

COLNÝ SADZOBNÍK

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1995

Pór. 6. colnej kvótyPoložky colného sadzobníkaRočná colná kvóta (t)Colná sadzba (%) v rámci colnej kvótyPristúp na trh
12345
1010290 30(1)
0201 30(1)
0202248730(1)
2010392 25(1)
0203651730(1)
3ex0104 5(1)
ex020410720(1)
4ex0207241324(1)
5021020 30(2)
ex02109055024(2)
6040210 30(1)
040221 30(1)
04022954335(1)
7040310237410(2)
804050067632(1)
9ex070190920050(1)
10ex080610267728(1)
11110811 53,2(2)
110812 55,6(2)
11081382063,4(2)
1212050090268320(1)
131206202010(2)
14151211 18(2)
1512191 14019(2)
15151498020(1)
16151710 20(2)
151790426010(2)
17ex!7027550(2)
18190211 12(2)
190219 12(2)
190220 12(2)
1902301 15210(2)
1921050030711(2)
2022021010 16011(2)
212204190025(1)
2222071054770(1)
23220890459056(2)
243505101 17652(2)

ex0104 = 01041030, 01041080

ex0204 = 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443

ex0207 = len pri položkách druhu Gallus domesticus

ex021090 = 02109011, 02109019, 02109020, 02109060

ex070190 = 07019010, 07019090

ex080610 = 08061091, 08061099

ex1702 = 170230, 170240

stĺpec 5: (1) Minimálny prístup na trh

(2) Bežný prístup na trh

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

ZOZNAM rozvojových krajín

AlbánskoLibanon
AlžírskoLíbya
AngolaLitva
Antigua a BarbudaLotyšsko
ArgentínaMacedónsko
ArménskoMalajzia
AzerbajdžanMalta
BahamyMaroko
BahrajnMarshallove ostrovy
BarbadosMaurícius
BelizeMexiko
BieloruskoMikronézia
BolíviaMoldavsko
Bosna a HercegovinaMongolsko
BrazíliaNamíbia
Brunej DarussalamNauru
CyprusNigéria
ČínaNikaragua
DominikaOmán
Dominikánska republikaPakistan
EgyptPanama
EkvádorPapua-Nová Guinea
EstónskoParaguaj
FidžiPeru
FilipínyPobrežie Slonoviny
GabunRusko
GhanaSalvádor
GrenadaSaudská Arábia
GruzínskoSenegal
GuatemalaSeverná Kórea
GuyanaSeychely
HondurasSingapur
ChileSpojené arabské emiráty
ChorvátskoSrí Lanka
IndiaSurinam
IndonéziaSvätá Lucia
IrakSvätý Krištof a Nevis
IránSvätý Vincent a Grenadiny
JamajkaSvazijsko
JordánskoSýria
Južná AfrikaTadžikistan
Južná KóreaThajsko
KamerunTonga
KatarTrinidad a Tobago
KazachstanTunisko
KeňaTurkménsko
KirgizskoUkrajina
KolumbiaUruguaj
KongoUzbekistan
KostarikaVenezuela
KubaVietnam
KuvajtZimbabwe

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín

Afganistan
Bangladéš
Benin
Bhután
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Čad
Džibutsko
Eritrea
Etiópia
Gambia
Guinea
Gulnea-Blssau
Jemen
Kambodža
Kapverdy
Kiribati
Komory
Laos
Lesotho
Libéria
Madagaskar
Malawi
Maledivy
Mali
Mauretánia
Mozambik
Myanmar
Nepál
Niger
Rovníková Guinea
Rwanda
Sierra Leone
Somálsko
Stredoafrická republika
Sudán
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Šalamúnove ostrovy
Tanzánia
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zair
Zambia
Západná Samoa

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colných kvót a colných sadzieb pri vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch na rok 1995

Por. 6. colnej kvótyPoložky colného sadzobníkaDočasná colná kvótaDočasná colná sadzba %Platnosť do
10102 29 055 000 tnulová31. 12.1995
0102 90 29
20701 10 0035 000 tnulová15. 5. 1995
30701 90 10bez obmedzenianulová15. 5. 1995
4120615 000 tnulová31. 5. 1995
5170130 000 t2530. 7. 1995
62204 29140 000 hl2530. 6. 1995

Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenslej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz cukru na rok 1995

Položka colného sadzobníkaDočasná colná kvótaDočasná colná sadzba v %Platnosť do
1 70115 000 tnulová15. 9. 1995

Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz osobných automobilov nepresahujúcich objem valcov 1 500 cm3

Položka colného sadzobníkaDočasná colná sadzba v %Platnosť do
8703 21 10nulová31. 12. 1996
8703 22 19nulová31. 12. 1996
8703 31 10nulová31. 12. 1996

Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz neskorých konzumných zemiakov v roku 1995

Položka colnéhoDočasná colnáDočasná colnáPlatnosť do
sadzobníkakvótasadzba
0701 90100 000 t15%31. 12. 1995

Príloha č. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz cukrovej repy v roku 1995

Položka colného sadzobníkaDočasná colná sadzbaPlatnosť do
1212 91 1017 %31. 12. 1995

Príloha č. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz vína v roku 1995

Položka colnéhoDočasná colnáDočasná colnáPlatnosť do
sadzobníkakvótasadzba
2204 29100 000 hl25%31. 12. 1995

Poznámky pod čiarou

1) § 29 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 397/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 287/1992 Zb.

2) § 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.