Oznámenie č. 322/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 1993 na základe článku 11.

322

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 1993 na základe článku 11.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.