Nález č. 306/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. augusta 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do03.10.1995
Účinnosť od 15.11.1994 do03.10.1995
Zrušený 207/1995 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1994 - 03.10.1995