Vyhláška č. 291/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o centrách voľného času

(v znení č. 27/2005 Z. z., 388/2007 Z. z.)

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.