Zákon č. 263/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do30.06.2002
Účinnosť od 30.09.1994 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.