Zákon č. 183/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.08.1994 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.