Redakčné oznámenie č. r1/c58/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993 do30.06.1999

Redakčné oznámenie

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z. o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

Názov prílohy č. 2 má správne znieť:

„Spoločenská hodnota chránených druhov živočíchov.“.

Redakcia