Rozhodnutie č. 68/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993

68

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. marca 1993

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

a) vyhlasujem

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia a podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. určujem deň ich konania na sobotu 29. mája 1993,

b) schvaľujem

skrátené lehoty pre nové voľby podľa písmena b) tohto rozhodnutia uvedené v prílohe č. 2.

Ivan Gašparovič v. r.

Príloha 01

Príloha č. 1 k rozhodnutiu presedu Národnej rady SR č. 68/1993 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ v Slovenskej republike, v ktorých sa majú uskutočniť nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 1993

Okres Obec Volí sa
BRATISLAVA-VIDIEK Slovenský Grob starosta
GALANTA Dolný Chotár starosta
Hoste starosta
Hrubý Šúr starosta
Hurbanova Ves starosta zastupiteľstvo
KOMÁRNO Chotín starosta
NITRA Dolné Obdokovce starosta
NOVÉ ZÁMKY Kolta starosta
SENICA Hradište pod Vratnom starosta
TOPOĽČANY Belince starosta zastupiteľstvo
Šišov zastupiteľstvo
Tesáre starosta
Veľké Dvorany starosta
Vozokany zastupiteľstvo
Zlatníky starosta
TRENČÍN Haluzice starosta zastupiteľstvo
TRNAVA Križovany nad Dudváhom starosta
Sokolovce starosta
Tekolďany zastupiteľstvo
Tepličky starosta
Trstín starosta
BANSKÁ BYSTRICA Hiadeľ starosta
Hronec starosta
Kynceľová starosta zastupiteľstvo
Ľubietová starosta
Podbrezová starosta
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Bobrovník starosta
Ižipovce starosta
Ľubeľa starosta
Podtureň zastupiteľstvo
LUČENEC České Brezovo starosta
Gregorova Vieska starosta
Lučenec primátor
Praha starosta zastupiteľstvo
Šoltýska starosta
MARTIN Šútovo starosta
POVAŽSKÁ BYSTRICA Sádočné starosta
RIMAVSKÁ SOBOTA Bretka starosta
VEĽKÝ KRTÍŠ Ďurkovce starosta
Koláre starosta
Modrý Kameň Vieska primátor starosta
ZVOLEN Horné Mladonice Kráľovce-Krnišov starosta zastupiteľstvo
Zvolen primátor
ŽIAR NAD HRONOM Dolná Ždaňa starosta
ŽILINA Čičmany starosta
BARDEJOV Andrejova Harhaj Porúbka starosta starosta starosta
Raslavice starosta
KOŠICE-MESTO Košice-Mestská časť
Sídlisko KVP starosta
KOŠICE-VIDIEK Vyšná Kamenica starosta zastupiteľstvo
MICHALOVCE Hnojné starosta
POPRAD Toporec Vydrník starosta starosta
PREŠOV Haniska starosta
Chmeľov starosta
Široké starosta
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Hnilec starosta
Pongrácovce Švedlár starosta zastupiteľstvo
Uloža starosta
SVIDNÍK Baňa Bukovce starosta zastupiteľstvo
VRANOV NAD TOPĽOU Piskorovce starosta
Radvanovce starosta

Príloha 02

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady SR č. 68/1993 Z. z.

SKRÁTENÉ LEHOTY pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 1993

Lehota §-ods. Úloha Zabezpečia Termín
60 dní 9-3 Pri voľbách do obecných zastupiteľstiev určenie volebných obvodov
a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť
obecné zastupiteľstvá 30. 3. 1993
60 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obecné zastupiteľstvá 30. 3. 1993
50 dní 16-3
21-1,2
Podanie kandidátnych listín a návrhov na nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 9. 4. 1993
50 dní 14-1 Delegovanie členov do miestnych volebných komisií politické strany 9. 4. 1993
46 dní 14-2 Zasadanie miestnych volebných komisií predsedovia MKV 13. 4. 1993
43 dní 13-2 Zasadanie okresných volebných komisií predsedovia OVK 16. 4. 1993
40 dní 22-2
17-1
Zaregistrovanie kandidátov na starostu obce
a na poslancov obecných zastupiteľstiev
miestne volebné komisie 19. 4. 1993
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností obecné zastupiteľstvá 19. 4. 1993
30 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií politické strany 29. 4. 1993
30 dní 18
20-1
Vyhlásenie kandidatúry a rozmnoženie hlasovacích lístkov miestne volebné komisie 29. 4. 1993
30 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 29. 4. 1993
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obecné úrady 29. 4. 1993
23 dní 15-3 Zasadanie okrskových volebných komisií predsedovia okrskových volebných komisií 6. 5. 1993
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obecné úrady 14. 5. 1993
3 dni 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obecné úrady 26. 5. 1993
48 hodín 30-1 Skončenie volebnej agitácie politické strany 27. 5. 1993
26-1 Volebný deň okrskové volebné komisie 29. 5. 1993