Vyhláška č. 64/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov

Čiastka 19/1993
Platnosť od 24.03.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 24.03.1993 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.