Nariadenie vlády č. 55/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva

Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993
Účinnosť od 11.03.1993

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.03.1993 Aktuálne znenie