Vyhláška č. 52/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách

Čiastka 14/1993
Platnosť od 09.03.1993 do31.08.2008
Účinnosť od 09.03.1993 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.03.1993 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

09.03.1993