Zákon č. 47/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.

Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993 do31.05.2005
Účinnosť od 15.02.1993 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.