Zákon č. 45/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva

Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 15.02.1993 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1993 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

15.02.1993