Zákon č. 317/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.