Zákon č. 308/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Čiastka 76/1993
Platnosť od 30.12.1993
Účinnosť od 01.01.2019