Oznámenie č. 289/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov

Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993 do09.04.2003
Zrušený 123/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 336/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 297/1997 Z. ...

Pôvodný predpis

30.11.1993