Oznámenie č. 204/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993 do31.12.2002
Zrušený 414/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis

13.09.1993